Ode aan de Boom

 

Voorstel voor een kunstwerk ter herinnering aan de voormalige papierfabriek Van Gelder te Wormer.

Kolommen dragen. Zij verheffen een constructie of een voorwerp van het vlak waarop ze staan.

Het woordenboek van Van Dale zegt over verheffen: opheffen, naar boven richten of uitstrekken, ter verering op een altaar plaatsen.

Op de plek waar de papierfabriek stond is tegenwoordig niets meer uit deze periode terug te vinden maar langs de kade waar het hout werd aangevoerd staan nu bomen. De leverancier van de grondstof die hier met tonnen tegelijk verwerkt is.

Wij willen voorstellen deze boom te verheffen met de overgebleven kolommen uit de papierfabriek. Naast de zes originele kolommen gebruiken we ook twee nieuwe, “abstracte” kolommen zonder ornamentiek, zij symboliseren wat er nu niet meer staat. Dat wat we ons alleen nog kunnen herinneren of voorstellen.

 

Ode aan de boom, leverancier voor de grondstof van papier!