Verpakking wordt Inhoud

De verpakking wordt inhoud die een verpakking vereist.

Inzending van Karel&Stephan voor een door Kunstfort Vijfhuizen uitgeschreven ontwerpwedstrijd om de naast het fort staande Genieloods als tentoonstellingsruimte te kunnen gebruiken.


De Genieloods was ooit bedoeld als opslagruimte van militaire goederen. Een verpakking.

Nu is die verpakking historisch erfgoed geworden en daarmee inhoud. De Genieloods vertelt een verhaal. Het is voor ons belangrijk dat dit een gearticuleerd verhaal blijft. Door details aan de loods te veranderen verdwijnen er stukjes verhaal tot dat uiteindelijk de inhoud verloren gaat.

Door een er schil om te trekken wordt , op een visueel heldere manier, een nieuwe laag aan de geschiedenis van de Genieloods toegevoegd. De nieuwe functie geeft een nieuw leven.

De geschiedenis moet niet aan het oog onttrokken worden. Door grote gaten (ramen, deuren) in de schil ontstaat een wisselwerking tussen oud en nieuw. De grote industriële deuren geven aan dat ze in dienst staan van de inhoud en we geen concessies willen doen aan de toegankelijkheid van het gebouw. Door het aanbrengen van de nieuwe schil voeren we ook de regie over de perceptie van het gebouw en de val van het licht. Door het grote raam aan de dijkzijde kan de Genieloods nog steeds naar het fort kijken. En vice versa.

Mocht in de loop van de tijd blijken dat de nieuwe laag die om de loods is aangebracht geen toevoeging meer is dan kan deze worden afgebroken en is de situatie in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

De nieuwe schil ontleent zijn bestaan aan zijn inhoud. Daarom is deze van binnenuit ontworpen. De vorm van de verpakking van de Genieloods is zo simpel en puur mogelijk gehouden. Binnen contrasteerde de boog van het dak van de loods met de rechthoekige binnenruimte. De uitwendige maten komen voort uit de maten van de Genieloods, de grote schuifdeuren zijn voor de deuren van de loods geplaatst, de ramen op plekken vanwaar de loods benaderd wordt.

De dikke muren van de schil verwijzen naar het fort.