Kloeke Brug

Opdracht voor een studie naar een verbinding voor fietsers en voetgangers. Bij Schagen is de Westfriesedijk onderbroken door het kanaal Schagen-Stolpen. dit is de enige plek waar men de 126 km lange omringdijk niet kan volgen maar moet omrijden. Schagen wil deze twee losse einden dijk weer met elkaar gaan verbinden.

  Bij het gat van Schagen hebben wij gekozen voor een flinterdunne, flexibele en luchtige ingreep waarmee twee einden van de dijk letterlijk aan elkaar geknoopt worden. Zowel de fietsers en voetgangers als de schepen gaan over de brug. Op die manier bekeken is het zowel een aquaduct als een brug .

 Door de Westfriesedijk door te trekken in de vorm van een brug krijgt men de kans om een blik op de omgeving te werpen vanuit een perspectief dat 75 jaar verdwenen was.

De verbinding tussen de de einden dijk bij Schagen is niet belangrijk voor de ontsluiting van deze stad. De verbinding moet tot stand komen om de cultuurhistorische waarde van deze plek te benadrukken. Het smalle middel van de brug wijst de passant er op dat deze plek niet vanzelfsprekend is, maar een kruispunt van onze geschiedenis met veel lagen en verhalen.