Rorschach spiegels

Een spiegel is een raam naar een wereld die lijkt op de onze, maar dat niet is. Deze spiegels hebben de vorm van een Rorschach- of inktvlekkentest. Omdat elk individu het beeld dat op het netvlies geprojecteerd wordt anders interpreteert, neemt iedereen iets anders waar; we zien wat we weten of wat we denken te zien. We projecteren feitelijke waarnemingen op onze eigen belevingswereld. Precies zoals de Zwitserse psychotherapeut Hermann Rorschach zijn patiënten vroeg te doen toen hij hen zijn bekende inktvlekkentest voorlegde.